Dahlqvists affärsidé att sälja bilar - Enklare, Billigare & Tryggare.
  • Rätt pris direkt - betyder att alla betalar rätt pris! 
  • Oavsett - rent köp eller om du har inbyte.
  • Alltså ingen prutmån, utan lägsta pris direkt utan en massa "luft". 
  • Raka besked - Rätt pris direkt.

Kundfördelar
  • Fokus på produkten och bilens skick
  • Prisvärdet viktigt - inte rabatten
  • Lika för alla - rättvist
  • Samma pris oavsett rent köp eller byte

Din inbytesbil
Marknadspris på din begagnade bil
- åtgärder efter test
= ditt inbytespris!

10 dagars bytesrätt
Om du inte är nöjd med bilen kan du kostnadsfritt byta den mot någon
annan begagnad bil hos oss inom 10 dagar.

Garantier
Vi lämnar upp till 12 månaders begagnatgaranti på samtliga bilar.
Garantin omfattar personbilar som vid försäljningstillfället är högst
5 år gammal och som körts högst 100 000 km.

Dahlqvists Begagnatgaranti gäller under 12 månader max 15 000 km
räknat fr.o.m. leveransdagen och upphör när bilen är 6 år gammal
räknat från första registreringsdag eller körts 110 000 km. Garantin
gäller fram till dess att något av ovanstående först inträffar.

Dessutom ingår Dahlqvists Trygghetspaket (DTP).

Dahlqvists Trygghetspaket

För mer information, kontakta våra säljare på respektive försäljningsställen.

Rätt Pris Direkt - Helt enkelt billigare & tryggare hos Dahlqvists!