Från och med den 20 maj 2018 infördes nya regler avseende kontrollbesiktning av gasbilar.

 

De nya bestämmelserna anger att: Gastanken ska vara frilagd för att kunna kontrolleras av besiktningsteknikern vid besiktningen eller så skall ett intyg på att gastank och det övriga bränslesystemet för gasdrift är i fungerande skick kunna uppvisas. Intyget får inte vara äldre än 15 månader gammalt.

 

Givetvis kan vi på Dahlqvists Bil även utfärda detta intyg. 

Dahlqvists Bil är certifierade och har diplomerade CNG-tekniker som har rätt att utfärda det nödvändiga intyget.

Läs mer på Transportstyrelsen: https://transportstyrelsen.se/gasfordon

 

 

Ring och boka tid i kundmottagningen:

 

Kristianstad 044 - 20 78 10

Hässleholm 0451 - 74 55 60

Förfrågan direkt via vår hemsida

 

Välkommen tillDahlqvists, Du också!