Bensinpriset spås fortsätta stiga – etanol blir billigare

2019-06-07

Bensinprisdebatten och bensinupproret fortsätter att rasa i Sverige. Nu kommer en ny sammanställning från Lantmännen Agroetanol och Ford – med prognoser från bland andra OECD och EIA – som spår att bensin- och dieselpriserna kommer fortsätta att stiga, samtidigt som priset på till exempel E85 väntas sjunka. En bil som kan gå på flera bränslen kan därför göra bilisten mindre exponerad mot prisökningarna, samtidigt som den gör klimatet en tjänst.

Drivmedelstillverkaren Lantmännen Agroetanol och biltillverkaren Ford har tillsammans sammanställt prognoser för tillgång, efterfrågan och prisnivå på olika drivmedel. Prognoserna kommer från bland andra amerikanska energimyndigheten och OECD.

Bensin och diesel blir ännu dyrare
Analysen pekar på en dyster utveckling för de bilister som är bundna till bensin. Såväl bensin som diesel spås bli succesivt dyrare år för år, både på grund av normaliserat eller stigande råoljepris men också drivet av höjd skatt på bränslet. Enligt EIA:s, amerikanska Energy Information Agency, prognos stiger bensinpriset med 12,1 procent mellan 2018 och 2027, framför allt beroende på stigande råoljepriser. Eventuella svenska eller europeiska skattehöjningar finns alltså inte med i den prognosen.

Etanolpriset sjunker
För dem som även kan tanka E85 ser analysen dock ljusare ut. E85-priset spås nämligen sjunka över de kommande åren, tack vare god tillgång på råvaror för etanolproduktion. OECD spår i sin rapport OECD-FAD Agricultural Outlook att etanolpriset sjunker med 8 procent 2018–2027. EIA spår en prissänkning med hela 10,4 procent på E85 samma period. Det ger incitament till att, istället för ren bensinbil, skaffa en bil som också kan tankas med E85.

– Att ha en bil som kan köras på E85 och bensin gör att du kan minska såväl utsläppen från dina transporter som din exponering mot bensinpriset, säger Martin Engström, affärschef på Lantmännen Agroetanol.

Låg kunskapsnivå om etanol
Tidigare i våras släppte Ford en undersökning som visade att svenskarna är dåligt medvetna om prisskillnaden mellan bensin och E85. 22,4 procent av svenskarna tror att E85 är dyrare per liter än bensin, trots att bensin är nästan 40 procent dyrare. Eftersom en bil drar mellan 20 och 30 procent mer E85 än bensin blir prisskillnaden mindre när den slås ut per mil, men etanolen vinner även där. Trots det tror mer än 30 procent av svenskarna att E85 är dyrare än bensin räknat per mil.

– Tyvärr är svenskarnas kunskaper om E85 och etanol föråldrade och bygger på både missuppfattningar och smutskastningskampanjer. Det är ett hinder för den stora sänkning av transportsektorns klimatutsläpp som etanolen har potential att bidra till, säger Erik Lindham på Ford.

Kontakta oss

Aktuella nyheter

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från Dahlqvists Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Dahlqvists Bil